Görme Engelliler

Hedef ve Stratejilerimiz

Hedeflerimiz

 

  • Öğrenci başarısını artırmak
  • Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle çevreye örnek olmak
  • Türk dilini en güzel şekilde kullanabilmek
  • Okul çevre işbirliğini sağlamak
  • Okul ve çevreyi temiz tutmak, güzelleştirmek, korumak, düzenlemek ve bu alışkanlıkları öğrencilere kazandırmak
  • Öğrencilerin ilerdeki yaşamlarında topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak
  • Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamak için yönlendirmek ve teşvik etmek

Evrensel, kültürel ve ailevi değerlerin bilincinde bir insan olarak, insanlık değerlerine sahip bireyler yetiştirmek 

 

Stratejilerimiz

Strateji 1    : Bütün öğrencilerimiz bağımsız birer kişiliktir.
*  Öğrencilerin bireysel olarak tanınması (Sınıf Öğretmenleri –Rehber Öğretmen)
*  Öğrencilerin kişilik gelişimi ve aile yapılarının takibi (İdare – Sınıf Öğretmenleri ve Rehber Öğretmen)

Strateji 2    : Bütün öğrencilerde akademik başarı sağlanabilir.
*  Her öğrenci kendi kapasitesi ölçüsünde değerlendirilecek (Sınıf Öğretmenleri- Ders Öğretmenleri)
*  Öğrencilere başarılı olma yolları, ders çalışma teknikleri, boş zamanını değerlendirme gibi konularda bilgilendirme toplantıları düzenlenecek (Panel – Söyleşi – Tartışma vb.)

Strateji 3    : Bütün öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sanatsal ve sosyal faaliyet-    lerde başarılı olabilir.
*  Eğitici kol çalışmalarında her öğrencinin ilgi ve yeteneği doğrultusunda bir çalışmada aktif görev almasını sağlamak (Sınıf Öğretmeni – Eğitici kol rehber öğretmeni)
*  Sanatsal etkinlikler (Tiyatro – Gezi – Sinema – Sergi) düzenlemek (Kültür Edebiyat kolu – Gezi kolu)
*  Şiir dinletileri, piyesler, tiyatro çalışmaları ve sportif faaliyetler düzenlemek (Kültür Edebiyat, Gezi ,Spor kolları)

Strateji 4    : Öğretmenlerimiz çağdaş ve kalkınmış bir ülke olmak için gönüllü eğitim neferleridir.
* Öğretmenlere yönelik ölçme, değerlendirme, sınıf yönetimi vb. konularda seminer çalışmaları düzenlemek (İdare)
*  Her öğretmenin alanıyla ilgili hizmet içi eğitim etkinliklerine katılmaları sağlanacak. (İdare)
*  Öğretmenlere yönelik eğitim – öğretimle ilgili dergi, kaynak kitap sayısı artırılacak, okumaları teşvik edilecek (İdare)

Strateji 5    : Maddi ve manevi desteğimiz olan velilerimiz okulumuzun can damarıdır.
*  Velilere yönelik eğitim programları düzenlenecek (İdare)
*  Velilerin okula ulaşımını, iletişimini kolaylaştıracak sistem geliştirilecek (İdare ,Okul Aile Birliği, , Öğretmenler)